Cách làm Áo giáp ngựa trong Minecraft

0
8

Cách chế tạo Áo giáp ngựa bằng da trong Chế độ sinh tồn

1. Mở Menu Crafting

Đầu tiên, mở bảng chế tạo của bạn để bạn có lưới chế tạo 3×3 trông giống như sau:

2. Thêm Vật phẩm để làm Da Giáp Ngựa

Trong menu chế tạo, bạn sẽ thấy khu vực chế tạo được tạo thành từ lưới chế tạo 3×3. Để làm áo giáp ngựa bằng da, hãy đặt 7 miếng da vào lưới chế tạo 3×3.

Khi làm áo giáp ngựa bằng da, điều quan trọng là da phải được đặt theo mẫu chính xác như hình dưới đây. Trong hàng đầu tiên, nên có 1 da ở hộp thứ nhất và 1 da ở hộp thứ ba. Ở hàng thứ hai, nên có 3 da. Ở hàng thứ ba, nên có 1 da ở hộp thứ nhất và 1 da ở hộp thứ ba. Đây là công thức chế tạo Minecraft cho áo giáp ngựa bằng da.

Bây giờ bạn đã điền đúng mẫu vào khu vực chế tạo, áo giáp ngựa bằng da sẽ xuất hiện trong hộp bên dưới lưới chế tạo.

3. Chuyển Da Giáp Ngựa vào Kho

Khi bạn đã chế tạo áo giáp ngựa bằng da, bạn cần chuyển vật phẩm mới vào kho của mình.

Xin chúc mừng, bạn đã làm áo giáp ngựa bằng da trong Minecraft!

Áo giáp ngựa sắt/ vàng / kim cương trong Minecraft

Hướng dẫn Minecraft này giải thích cách chế tạo áo giáp ngựa kim cương với ảnh chụp màn hình và hướng dẫn từng bước.

Trong Minecraft, áo giáp sắt, vàng, kim cương là một vật phẩm mà bạn không thể chế tạo bằng bàn hoặc lò chế tạo. Thay vào đó, bạn cần tìm và thu thập vật phẩm này trong trò chơi. Thông thường nhất, áo giáp ngựa kim cương có thể được tìm thấy bên trong rương trong hầm ngục hoặc Pháo đài Nether

Có 2 cách để thêm áo giáp ngựa kim cương vào hành trang của bạn trong chế độ Sinh tồn.

1. Tìm rương trong ngục tối

Bạn có thể thêm áo giáp ngựa kim cương vào kho của mình trong chế độ Sinh tồn bằng cách tìm một cái rương trong ngục tối. Vậy hãy bắt đầu!

Đầu tiên, bạn cần tìm một dungeon nằm dưới lòng đất. Dungeon xuất hiện dưới dạng một căn phòng nhỏ với một quái vật sinh sản ở trung tâm và 1 hoặc 2 rương (đôi khi là rương đôi) chứa đầy các vật phẩm có giá trị. Các bức tường và sàn của ngục tối được làm bằng đá cuội sỏi và rêu phong.

Bạn có thể tìm kiếm một hầm ngục bằng cách đào dưới lòng đất hoặc bạn có thể nhanh chóng chuyển sang chế độ chơi Spectator và tìm kiếm một hầm ngục bằng cách bay xuống dưới lòng đất. Sau đó, chuyển trở lại chế độ Sáng tạo hoặc Sinh tồn khi bạn đã tìm thấy dungeon.

Đây là dungeon trông như thế nào trong chế độ Spectator với Night Vision :

Khi bạn đã tìm thấy một dungeon, hãy nhìn vào bên trong ngục tối để tìm rương. Mỗi rương sẽ chứa các vật phẩm khác nhau.

Khi bạn tìm thấy một cái rương trong ngục tối, bạn cần phải mở nó ra để xem bên trong có gì.

Nếu may mắn, bạn sẽ tìm thấy áo giáp ngựa kim cương và các vật phẩm giá trị khác.

Trong ví dụ này, chúng tôi đã tìm thấy áo giáp ngựa kim cương, yên ngựa, đĩa nhạc, thỏi sắt, thuốc súng, dây và một cái xô.

Hãy chắc chắn rằng bạn di chuyển áo giáp ngựa kim cương vào kho của bạn.

Giáp ngựa kim cương rất hiếm và bạn nên cất trong kho để sử dụng sau này.

2. Tìm Rương ở Pháo đài Nether

Bạn cũng có thể thêm áo giáp ngựa kim cương vào hành trang của mình trong chế độ Sinh tồn bằng cách đến Nether và tìm một pháo đài Nether (tức là: trông giống như một lâu đài) có một cái rương bên trong.

Một pháo đài Nether được tìm thấy ở Nether .

Nếu bạn chưa đến Nether, bạn cần xây dựng một cổng nether để đưa bạn đến Nether. Khi bạn đi qua một cổng nether, nó sẽ đưa bạn giữa Overworld và Nether. Đây là cổng nether trông như thế nào:

Khi bạn đã tìm thấy một pháo đài Nether, hãy nhìn vào bên trong pháo đài để lấy một cái rương. Có thể có nhiều rương ẩn trong pháo đài và mỗi rương sẽ chứa các vật phẩm khác nhau.

Khi bạn tìm thấy một chiếc rương trong pháo đài Nether, bạn cần mở nó ra để xem bên trong có gì.

Nếu may mắn, bạn sẽ tìm thấy áo giáp ngựa kim cương và các vật phẩm giá trị khác.

Trong ví dụ này, chúng tôi đã tìm thấy áo giáp ngựa kim cương và thỏi vàng. Di chuyển áo giáp ngựa kim cương vào kho của bạn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here