Tải Game

[Chuỗi giải đấu] Vinh Dự Đế Vương - Đại Chiến Hoàng Tộc

17/01/2019

[CHUỖI GIẢI ĐẤU] Vinh dự Đế Vương - Đại Chiến Hoàng Tộc

1. Giải đấu TOP VINH DỰ ĐẾ VƯƠNG

  • Thời gian: 22/1/2019
  • Nội dung: Người chơi tham gia hoạt động Điện Vinh Dự Liên server có thành tích đạt tầng cao nhất trong thời gian ngắn nhất sẽ nhận được thêm thưởng.
  • Cụm liên server:

                - S1-S10
                - S11- S20
                - S21 – S30

  •  Phần thưởng: TOP 10 mỗi cụm liên server nhận thưởng hấp dẫn

                - TOP1: Danh hiệu SIÊU KHỦNG, Full set thời trang Bá Vương, Vàng*3,000,000 
                - TOP2: Danh hiệu TUYỆT ĐỈNH, Bá Vương – Y, Bá Vương – Binh, Bá Vương – Quang, Vàng*2,000,000
                - TOP3: Danh hiệu TUYỆT ĐỈNH, Bá Vương – Y, Bá Vương – Binh, Vàng*1,000,000
                - TOP4-10: Danh hiệu RICH KID, Bá Vương – Binh, Vàng*500,000

  • Lưu ý:

                - Quà sẽ được gửi qua thư sau 48 giờ kể từ khi công bố kết quả
                - Nếu có 2 người lên tầng cao nhất cùng thời gian thì hệ thống sẽ tính số mạng tiêu diệt để xét thưởng.

2. Giải đấu GUILD CHIẾN LIÊN SERVER MÙA 1 – ĐẠI CHIẾN HOÀNG TỘC

  • Thời gian: Tạm hoãn 
  • Nội dung: Tất cả các thành viên tham gia guild chiến đạt TOP mỗi cụm đều sẽ nhận thêm thưởng. Các thành viên guid chiến thằng sẽ nhận thưởng
  • Cụm server:

               - S1-S10
               - S11-S20
               - S21-New

  •  Phần thưởng: Tất cả các thành viên trong TOP 3 guild chiến liên server sẽ nhận thưởng.

                - TOP 1: Danh hiệu KỴ SĨ HOÀNG GIA, Hồn cánh*300, Gói mở rộng túi*200, KC khóa*250
                - TOP 2: Hồn cánh*300, Gói mở rộng túi*200, KC khóa*150
                - TOP 3: Hồn cánh*200, Gói mở rộng túi*50, KC khóa*100

  • Lưu ý:

                - KC thưởng là KC khóa
                - Quà sẽ được gửi qua thư sau 48 giờ kể từ khi công bố kết quả

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ