Tải Game

[Chuỗi sự kiện] Tiễn Táo Về Trời

27/01/2019

1. Nạp đơn 
 Áp dụng: Các server trên 7 ngày   
 Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc nhận thưởng hấp dẫn.
Thời gian: 28/1 
- 250: Đào Bảo Bí Cảnh quay 50*1, Đá tẩy luyện thần*20, Pha lê tăng cấp anh linh*10, Thẻ Vàng-Cao*1
- 500: Đào Bảo Bí Cảnh quay 50*2, Đá tẩy luyện thần*40, Pha lê tăng cấp anh linh*20, Thẻ Vàng-Cao*2
- 1000: Thánh Thiên*1, Đá tẩy luyện thần*80, Pha lê tăng cấp anh linh*40, Thẻ Vàng-Cao*4
- 2500: Rương phù cam*2, Đá tẩy luyện thần*200, Pha lê tăng cấp anh linh*90, Thẻ Vàng-Cao*10
- 5000: Đào Bảo Bí Cảnh quay 50*10, Pha lê thượng cổ*40, Gói vàng xa xỉ*1, Thuốc thuộc tính thần âm*30
- 10000: Đào Bảo Bí Cảnh quay 50*20, Pha lê thượng cổ*80, Gói vàng xa xỉ*2, Thuốc thuộc tính thần âm*60
- 25000: Sức Mạnh ngôi sao*1, Pha lê thượng cổ*200, Gói vàng xa xỉ*5, Thuốc thuộc tính thần âm*100

 Thời gian: 29/1 
-
250: Thẻ Thiên Sứ lật 50*1, Lương Thực Pet-Trung*2, Mảnh pet*10, Tâm Phép*10
- 500: Thẻ Thiên Sứ lật 50*2, Lương Thực Pet-Trung*4, Mảnh pet*20, Tâm Phép*20
- 1000: Hỏa Linh Gió*1, Lương Thực Pet-Trung*8, Mảnh pet*40, Tâm Phép*40
- 2500: Thẻ Thiên Sứ lật 50*5, Lương Thực Pet-Trung*20, Mảnh pet*100, Tâm Phép*100
- 5000: Thẻ Thiên Sứ lật 50*10, Lương Thực Pet-Cao*10, Gói emoticon*1, Thuốc thuộc tính ma văn*30
- 10000: Thẻ Thiên Sứ lật 50*20, Lương Thực Pet-Cao*20, Gói emoticon*2, Thuốc thuộc tính ma văn*60
- 25000: Ngựa Bay*1, Lương Thực Pet-Cao*50, Gói emoticon*5, Thuốc thuộc tính ma văn*100

2. Tích nạp ngày nhận KC K Khóa:
 Thời gian: 28/1 - 29/1
Áp dụng: Các server trên 7 ngày
 Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp ngày đạt mốc nhận thưởng:
- 50: 250 KC không khóa, Chìa khóa vinh diệu*1, Thuốc hồi điểm BOSS*2
- 250: 250 KC không khóa, Chìa khóa vinh diệu*2, Thuốc hồi điểm BOSS*2
- 1000: 1000 KC không khóa, Chìa khóa thần thoại*2, Thẻ Vàng-Cao*10
- 2500: 1000 KC không khóa, Chìa khóa thần thoại*4, Thẻ Vàng-Cao*10

Lưu ý:

- Sự kiện dành cho các server đã mở trên 7 ngày

- Các Hiệp Sĩ vui lòng kiểm tra sự kiện trong game. Sự kiện hiển thị trong game mới bắt đầu có hiệu lực

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ